Право вимоги за кредитним договором № 598 від 29.10.2013 укладеним з фізичною особою